Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel.

Wisselingen van de wacht!

Aan het einde van het seizoen 2013 – 2014 hebben de huidige penningmeester Hemmie Rutten en het bestuurslid jeugdzaken Wim Joosten te kennen gegeven dat zij willen stoppen met hun werkzaamheden binnen het bestuur. Dat was even slikken voor de overige bestuurders temeer omdat er naast hen ook nog een groot aantal andere vrijwilligers gingen stoppen zoals leden van commissies en jeugdleiders en trainers.

Vanaf deze plek nogmaals dank aan deze mensen want een vereniging als de onze kan niet bestaan zonder het vele vrijwilligerswerk.

Na het vragen van een groot aantal personen hebben we toch weer een aantal nieuwe vrijwilligers weten te vinden.

Voor de functie van penningmeester hebben we Bas Meijer (de voormalig grensrechter van het eerste en scheidrechter) bereid gevonden deze verantwoordelijke functie op zich te nemen. Op de aanstaande ALV zal hierover beslist worden.

Voor de functie van bestuurslid jeugdzaken hebben we nog geen vervanger kunnen vinden en hebben we besloten om deze werkzaamheden voorlopig te verdelen onder de huidige bestuursleden.

Ook hebben we een volledig nieuwe technische commissie die gaat bestaan uit Bertus Ursinus, Raymond Giesen en Theo Cillessen, Geen onbekenden bij onze vereniging.

Bij de activiteitencommissie hebben zich ook een aantal ‘nieuwe’ personen aangediend. Babs Gabriël, Joop Gabriël, Heini Hendriks, Mark Somers en Kevin Jansen maken nu deel uit van deze commissie.

Daarnaast hebben we een aantal nieuwe (jeugd)leiders en trainers.

Ondanks het feit dat dat er zich weer nieuwe vrijwilligers hebben gemeld zijn we toch nog op zoek naar meer vrijwilligers. Dit onder het motto: vele handen maken licht werk. Dus mocht er iemand zijn die zegt wel iets voor Rijnland te willen doen, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden of de andere vrijwilligers.

Het is erg leuk en dankbaar werk.

Schroom niet en meld je aan!

Alle hulp is welkom in welke vorm dan ook!