Uitnodiging informatie avond

woensdag 15 juni 2016, aanvang 20.00 uur

in de kantine van Rijnland.

 

Zoals velen van jullie al wel gehoord zullen hebben 

zijn we als Rijnland in gesprek met andere voetbalverenigingen op het Gelders Eiland 

over een nadere samenwerking.

Met ingang van volgend seizoen gaan we met onze jeugdafdeling al een

samenwerkingsovereenkomst aan met SV Aerdt en SV Carvium.

Over deze gesprekken en plannen willen we jullie op deze avond informeren.

 

Alle leden – voor de jeugd ook de ouders/verzorgers – 

worden hierbij van harte uitgenodigd.

 

Hans Janssen

Secretaris