Voetballen op kunstgrasvelden

Voetballen op kunstgrasvelden

Beste leden en ouders van SC Rijnland en Aerdt/Carvium,

 

Gedurende het laatste halfjaar is er een, voornamelijk maatschappelijke, discussie ontstaan over vermeende kankerverwekkende stoffen welke zich in en op het op kunstgrasvelden toegepaste rubbergranulaat zouden bevinden. Eind 2016 heeft het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de resultaten van hun nadere onderzoeken bekend gemaakt. Deze resultaten waren dusdanig geruststellend dat er geen verdere actie noodzakelijk was vanuit de club. Mede ook omdat wij geen kunstgrasvelden hebben en er niet vaak op hoeven te spelen.

Op woensdag 15 februari jl. is de discussie hierover echter weer losgebarsten. Universitaire onderzoekscentra hebben uitgebreider onderzoek gedaan naar niet alleen de mogelijke kankerverwekkende stoffen in het toegepaste rubbergranulaat, maar eveneens naar de aanwezigheid van toxicologische stoffen in met name het oppervlaktegedeelte van het rubbergranulaat. Hieruit is onder meer geconcludeerd dat beide type stoffen in meer of mindere mate aanwezig zijn, maar zich nog wel binnen bepaalde veiligheidstoleranties voor de gezondheid bevinden. De discussie in deze gaat echter over de toegepaste norm vooral voor de jongere kinderen. Op basis van de met (embryo’s van) zebravisjes uitgevoerde onderzoeken blijkt dat met name het blootstellen van dit soort stoffen aan jonge organismen meer risico’s met zich mee brengt. De reactie van het RIVM hierop stemt ons niet tot gerustheid.

Door de wederom ontstane onduidelijkheid over de gezondheid van voornamelijk jonge sporters en de hiermee gepaard gaande maatschappelijke onrust zijn voor SC Rijnland voldoende redenen om een standpunt in te nemen  met betrekking tot het sporten op kunstgrasvelden. Het gaat ons inziens in deze hoofdzakelijk om het beperken van de contactogenblikken met het rubbergranulaat. Juist jonge kinderen zijn nog niet in staat om hier zelf bewust rekening mee te houden. Vanwege het speelse karakter van deze leeftijdsgroep zullen zij veel vaker in aanraking komen met het bewuste rubbergranulaat.

SC Rijnland is van mening dat zij een verantwoordelijkheid heeft naar specifiek deze leeftijdsgroep en hen derhalve in bescherming moet nemen. Daarom heeft het bestuur van SC Rijnland samen met de technische commissie van de SJO Rijnland/Aerdt/Carvium besloten op per direct alle jonge pupillen niet meer toe te staan om op kunstgras te sporten. Dit besluit geldt voor alle pupillenteams. Dus JO13, JO11, JO9 en de miniF.

Wij vertrouwen wederom op eenieders begrip, gezonde verstand en maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat dit besluit dient te rechtvaardigen.

Mocht u zelf kennis willen nemen van het onderzoek uitgezonden door Zembla kunt u deze bekijken via: https://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel-het-vervolg

Mocht het zo zijn dat wij bij uitwedstrijden toch op kunstgras zouden moeten voetballen dan zullen wij de tegenstander verzoeken om de wedstrijd op ons sportpark op natuurgras te komen spelen.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van SC Rijnland en

TC SJO Rijnland/Aerdt/Carvium