Aanmeldingsformulier Vriendenclub

SPORTCLUB RIJNLAND – Vriendenclub

’s Gravenwaard 1a

6916 KB Tolkamer

0316 - 541882

 

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende meldt zich aan bij de“ Vrienden Club “ van Sportclub Rijnland.

 

• Naam: ……………………………………………………………………………………….

 

• Voorletters: …………………………………………………………………………………

 

• Adres: ……………………………………………………………………………………....

 

• Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………...

 

• Geboortedatum: ………--………--……………….

 

• Telefoonnummer: ………………………….... Mobiel nummer: …………………........

 

• Jaarlijkse Bijdrage € 15,00

 

• af te geven en het bedrag te voldoen bij kantinebeheerder Hennie Joosten.

 

AANMELDINGSFORMULIER VRIENDEN CLUB.DOC (24576)