Bestuur stelt zich voor

09-08-2013 19:42

Beste Rijnlanders,

Zoals velen van jullie al wel weten bestaan er al langere tijd plannen om het hoofdbestuur en het jeugdbestuur van Rijnland bij elkaar te voegen. Daarom is er besloten om vanaf augustus 2013 een ‘nieuw’ dagelijks bestuur te vormen binnen de S.C. Rijnland.

Met de goedkeuring van de a.s. algemene ledenvergadering nog voor de boeg zal het dagelijks bestuur wat ons betreft er als volgt gaan uitzien:

- Voorzitter                                       : P.J.A. (Piet) Peters;

- Penningmeester                          : H.J.G. (Hemmie) Rutten;

- Secretaris                                        : J.G. (Hans) Janssen;

- Bestuurslid jeugdzaken            : W.M.B. (Wim) Joosten.

Daarnaast maken de afgevaardigden van de diverse commissies deel uit van het (voltallige) bestuur.

Even voorstellen:

Piet en Hemmie maken reeds langere tijd deel uit van het bestuur en zeker Piet is een oud gediende. Zij hoeven volgens mij niet voorgesteld te worden.

Wim Joosten voormalig jeugdvoorzitter en toen eigenlijk al onderdeel van het dagelijks bestuur alsmede oud speler en jeugdleider kennen de meesten van jullie ook wel.

Ikzelf ben bij velen van jullie wellicht wat minder bekend. Mijn naam is Hans Janssen en ik ben al wel geruime tijd actief binnen de jeugdafdeling van Rijnland. Eerst als jeugdleider en later ook als secretaris van het jeugdbestuur. Doordat de functie van secretaris al langere tijd vacant was en de twee besturen werden samengevoegd heb ik gemeend om me beschikbaar te stellen als secretaris van de S.C. Rijnland.

Hans Janssen.