Single Blog Title

This is a single blog caption

2020-29-10, Uitstel Algemene Leden Vergadering

Door de corona beperkende maatregelen is de Algemene Leden Vergadering, die op woensdag 18 november op de agenda staat, uitgesteld.

Een nieuwe datum is afhankelijk van hoe het verloop van de beperkende maatregelen zal zijn, doch uiterlijk 30-04-2021.

We kunnen jullie in ieder geval al mededelen dat het financiële jaarverslag over het seizoen

2019-2020 reeds door de leden van kascommissie is gecontroleerd en  tevens is goedgekeurd.

Het Bestuur