Single Blog Title

This is a single blog caption

Update Coronavirus (25-3-2020)

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden,

vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij SC Rijnland.

 

Als Rijnland leven we mee met diegenen die getroffen zijn door het Coronavirus en zijn we dankbaar voor diegenen die klaar staan voor de mensen die getroffen zijn.

Op 24 maart jl. is bekend geworden dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd blijft, in ieder geval tot 6 april 2020. We moeten er echter ook rekening mee houden dat er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt. Dit zouden wij erg vervelend en verdrietig vinden.

Welke impact deze crisis voor onze vereniging heeft, is op dit moment moeilijk in te schatten, maar dat het impact zal hebben is wel zeker. De inkomsten zoals de kantine opbrengst, entreegelden, loterij etc. vallen volledig weg. Wij hebben in ons 101-jarig bestaan een goed fundament opgebouwd. Dit fundament moeten we intact laten om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen.

Om de komende tijd door te komen, vragen wij loyaal aan onze vereniging te blijven. De inning van de contributie van het 4de kwartaal  2019-2020 zullen wij door moeten laten lopen,  om zo de doorlopende kosten ( afdracht lidmaatschapsgeld van de leden aan de KNVB, huur kleedkamers, huur en onderhoud velden ) te kunnen blijven voldoen.

Wij proberen, in samenwerking met de KNVB, de gemeente, andere instanties en individuen, de kosten voor SC Rijnland zoveel mogelijk te besparen. Daarnaast kijken we of we van regelingen gebruik kunnen maken die de overheid ons biedt of gaat bieden.

Inmiddels hebben personen binnen onze vereniging tot nader order vrijwillig afgezien van hun vergoeding. We vertrouwen er op dat leden niet tijdelijk het lidmaatschap op zeggen. We hebben alle leden, vrijwilligers en betrokkenen, juist nu heel hard nodig.

Zodra duidelijk is welke impact deze crisis heeft gehad voor onze vereniging, dan zullen wij, indien mogelijk, onze leden compenseren voor het feit dat er nu niet gevoetbald kan worden. In welke vorm dit zal zijn, wordt door ons over nagedacht.

Laten we in deze moeilijke tijd samen sterk zijn zodat we, als deze vervelende periode voorbij is, weer lekker een balletje kunnen trappen met ons allen.

 

Wij hopen op jullie steun.

Blijf gezond en blijf positief!!!

 

Bestuur SC Rijnland